• de

GINOP Plusz 321

A kedvezményezett neve: Csercsics Faipari Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
A szerződött támogatás összege; képzési költség támogatás:
2 495 808 Ft, kieső munkaidőre járó bértámogatás: 1 290 924 Ft

A képzések részletes bemutatása

  • Együttműködésfejlesztés (24 óra), 24 órában, 1 csoportban, alkalmanként 12 fővel

A képzés célja: A képzés célja, hogy a résztvevők megtanulják a mindennapi munkaéletben fellelhető társadalmi csoportjain belüli: pl. társadalmi, munkahelyi, közösségi, közösen megoldandó feladatok, problémák kezelését. A résztvevő képessé válik a különböző csoportszerepek megkülönböztetésére. A képzésen részvevő meg tudja állapítani a kompromisszum és a konszenzus közötti különbséget, és képes lesz a harmonikus együttműködő munkakörnyezet kialakítására.

  • A szervezeti kommunikáció hatékonyságának növelése, 16 órában, 1 csoportban alkalmanként 12 fővel

A képzés célja: Napjainkat a kommunikáció nélkül lehetetlen elképzelni. Akkor is kommunikálunk, amikor zenét hallgatunk a tömegközlekedési eszközön vagy épp egy előadást tartunk a munkahelyünkön. A kommunikáció sokrétűsége és folyamatos változása miatt szükséges, hogy időközönként felelevenítsük ismereteinket és egy csokorba gyűjtve kiegészítsük új tudásokkal. A képzés célja épp emiatt az, hogy a résztvevő, túlnyomórészt kommunikációs gyakorlatokon keresztül olyan szintre jusson el, hogy a mindennapi szervezeti kommunikációs helyzetekben szóban és írásban hatékony tudjon lenni.

  • Működésfejlesztés: folyamatoptimalizálás és hatékonyságnövelés, 16 órában, 1 csoportban, alkalmanként 12 fővel

A képzés célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek a folyamatok típusaival, képesek legyenek önállóan tipizálni a munkafolyamataikat. További cél, hogy tudják, az optimalizálás nem költségcsökkentés lehet, illetve felismerjék a veszteségeket. Cél továbbá, hogy tisztában legyenek az egyes hatékonysági szempontokkal és ezeket képesek legyenek alkalmazni a mindennapi munkájukban.

  • Vezetőfejlesztés (32 óra), 32 órában, 1 csoportban, alkalmanként 12 fővel

Interperszonális kapcsolataink esetében többször előfordulhat, hogy vezetői szerepbe kerülünk. A képzés célja, hogy a résztvevő olyan tudásokkal, képességekkel vértezhesse fel magát, amelyek vezetői kompetenciáit gazdagítják.

  • Tárgyalástechnika (16 óra), 16 órában, 1 csoportban, alkalmanként 12 fővel

Napjainkat a kommunikáció nélkül lehetetlen elképzelni. Akkor is kommunikálunk, amikor zenét hallgatunk a tömegközlekedési eszközön vagy épp egy előadást tartunk a munkahelyünkön. A kommunikáció sokrétűsége és folyamatos változása miatt szükséges, hogy időközönként felelevenítsük ismereteinket és egy csokorba gyűjtve kiegészítsük új tudásokkal. A képzés célja épp emiatt az, hogy a résztvevő, túlnyomórészt kommunikációs gyakorlatokon keresztül olyan szintre jusson el, hogy a mindennapi életben felmerülő kommunikációs helyzetekben magabiztos, felkészült és hiteles legyen. A képzés további célja, hogy fejlessze a résztvevők tárgyalási kommunikációs képességét, és lehetőséget biztosítson neki a gyakorlásra, és visszajelzések kérésére.

A képzések tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés) 

  • Együttműködésfejlesztés (24 óra): 2023.01.26 ( tervezett)
  • Szervezeti kommunikáció hatékonyságának növelése: 2023.03.22 (tervezett)
  • Működésfejlesztés: folyamatoptimalizálás és hatékonyságnövelés: 2023.04.26 (tervezett)
  • Vezetőfejlesztés (32 óra): 2023.06.21 (tervezett)
  • Tárgyalástechnika ( 16 óra): 2023.03.13 (tervezett)

Korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képesség fokozása, CNC vezérlésű megmunkáló központ beszerzésével.

Adós neve: Csercsics Faipari Kft
Hitelprogram azonosító jele: GINOP-8.3.5-18

Komplex informatikai beruházás megvalósítása a Csercsics Faipari Kft.-nél.

SZERZŐDÉS SZÁMA: GINOP-3.2.2-8-2-4-16-2019-01734

SZERZŐDÉS CÍME: Komplex informatikai beruházás megvalósítása a Csercsics Faipari Kft.-nél.

SZERZŐDŐ NEVE: Csercsics Faipari Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Konstrukció keretében igényelt kölcsön 19 992 500 Ft 50,00%
Konstrukció keretében igényelt vissza nem térítendő támogatás 15 994 000 Ft 40,00%

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt keretében bevezetésre került egy integrált, ügyfél központú, a vállalat szervezeti felépítéséhez illeszkedő, annak belső, értékesítési folyamatait támogató szolgáltatás, melynek segítségével hatékonyan tudjuk tárolni és kezelni a jelenlegi, potenciális ügyfelek adatait és a velük történt eddigi kommunikációt. A CRM rendszer képes tárolni az ügyfelekhez köthető dokumentumokat, szerződéseket, ajánlatokat. A HR modul egy olyan megoldás, mely segít a dolgozók alap és kiegészítő adatainak strukturált nyilvántartásában, így segíti a törvényi kötelezettségek betartását. A digitalizált és egységesen kezelt adatok ráadásul lehetővé teszik bizonyos munkafolyamatok automatizálását, és segítik a cég működési hatékonyságát. A feladatok státuszait követő rendszer a felmerülő problémák és feladatok kezelésének teljes életciklusa és státuszainak állapota egyértelműen nyomon követhető, a felelőségi viszonyokkal együtt. A munkafolyamat-irányítási rendszer az információs technológia megoldásait felhasználva végzi a munkafolyamatok automatizálását. Az elektronikus iratkezelési modul rendeltetett a cég dokumentumait szabályozottan és naprakészen egy helyen digitálisan tárolni, ezzel elősegítve, hogy mindig és mindenki megtalálhassa a számára szükséges dokumentumokat. A rendszer többszintű jogosultságkezeléssel rendelkezik, így könnyen megoldható, hogy mindenki a jogosultságának megfelelően kereshessen a dokumentumok között, illetve, hogy a fontosabb, vagy bizalmasabb dokumentumok ne juthassanak illetéktelenek kezébe. A Beszerzés, logisztika a készletekhez kapcsolódó események, folyamatok kezelését, kiszolgálását végzi. a gyártási modullal a termékgyártásunk receptúrájának, eljárásainak digitalizálását jelenti. A projekt sikeres megvalósítása racionalizálja és egyszerűsíti a cég vállalatirányításhoz kapcsolódó folyamatait. Ez által jelentős költségmegtakarítást, valamint árbevétel növekedést érhet el a vállalkozás, amely hosszú távon egyértelműen javítja a versenyképességét. A rendszer képessé teszi a céget további fejlesztések megvalósítására.

A projekt befejezési dátuma: 2021.07.01.

Csercsics Faipari Termelő, Kereskedelmi és Szolgálatató Kft. versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén

A Csercsics Faipari Kft. toronyi telephelyén 1 db Biesse Viet Opera 5 kontaktcsiszolót vásárolt meg a Széchenyi 2020 program keretében elnyert 15 millió forintos vissza nem térítendő támogatás segítségével.

A Csercsics Faipari Kft. 1997-ben alakult, magyar magánszemélyek tulajdonában lévő vállalkozás, melynek fő tevékenységi köre a Konyhabútorgyártás, melyet a jelenlegi projekt keretében is fejlesztett.

A társaság elérni kívánt célja, hogy az egyre nagyobb volumenű beruházásoknak is eleget tudjon tenni, mind minőségi, mind kapacitásbeli tekintetben. Ennek keretében a vállalkozás beszerzett egy Biesse Viet Opera 5 típusú kontaktcsiszolót, aminek köszönhetően, képes termékeit nagy tételben gyártani. A kapacitásbeli növekedés mellett, a beszerzett gép pontosságának köszönhetően az előállított termékek minősége is javult. A termelési kapacitás növekedése és a minőség javulása következtében a társaság versenyképessége nőtt, illetve az új piaci szegmens kiszolgálásával javított piaci helyzetén is.

A berendezésnek köszönhetően felszabadult emberi erőforrást a társaság más területekre csoportosítja át, ennek köszönhetően közvetett módon más munkafolyamatok is hatékonyabbá váltak. Az új gép beszerzésével új távlatok is nyíltak a társaság számára. A gép üzembe állításával jelentősen csökkent a munkahely légterébe kerülő, egészségre káros por is.

A pályázat keretében beszerzett berendezés korszerű, az európai minőségi követelményeknek megfelelő berendezés.

A fejlesztés során beszerzett gépet azonnal hasznosításba vette a társaság, ezért a fejlesztés befejezését követően, azonnal integrálódott a vállalkozás napi működésébe. A társaság megfelelő szakmai és szervezeti háttérrel rendelkezik a fejlesztés során beszerzett eszköz működtetéséhez, valamint a fejlesztés során közvetlenül és közvetett módon létrejövő eredmények fenntartásához.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg, a 15 millió forint európai uniós támogatás segítségével.

A projektről bővebb információt a www.csercsics.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:

Csercsics Antal

Elérhetőségeink: telefonszámunk:+36 (94) 540650,
E-mail címünk: [email protected]
A projekt azonosítószáma: GINOP-2.1.8-17-2017-00184
Befejezés időpontja: 2018.04.27.; Támogatás aránya: 48,26%
A támogatás összege: 15 000 000 Ft